Make your own free website on Tripod.com

Posted by on September 20, 2019

Khi tham gia Bảo hiểm thân vỏ Bảo Việt Chủ xe được bồi thường cho những thiệt hại vật chất xảy ra do thiên tai, tai nạn bất ngờ, không lường trước được trong những trường hợp sau:

– Đâm va, lật, đổ, chìm, lệch trọng tâm, rơi toàn bộ xe;

– Bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; hành vi phá hoại của người khác;

– Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên gây ra;

– Hỏa hoạn, cháy, nổ;

– Mất toàn bộ xe do trộm, cướp.

– Các điều khoản bổ sung (Tùy chọn có tính thêm phụ phí):

+ Bảo hiểm vật chất xe không tính khấu hao đối với vật tư thay mới

+ Bảo hiểm xe ngập nước

+ Lựa chọn cơ sở sửa chữa

+ Bảo hiểm mất cắp bộ phận

Chí phí sửa chữa thực tế sẽ được căn cứ trên báo giá của hệ thống ga ra/xưởng sửa chữa liên kết với Bảo Việt (trừ trường hợp tham gia điều khoản bổ sung số 03-BVVC).

Những bộ phận hư hỏng hoặc xác xe đã được Bảo Việt chấp thuận bồi thường (hoặc thay mới) thuộc quyền sở hữu của Bảo Việt; Hoặc Bảo Việt thu hồi giá trị còn lại của xác xe theo tỷ lệ giữa số tiền bồi thường của Bảo Việt và giá thị trường của xe ô tô (trường hợp bảo hiểm dưới giá trị, bảo hiểm trùng hoặc có sự tham gia bồi thường của bên thứ ba).

Tuy nhiên, thường mức phí bảo hiểm thân vỏ xe ô tô Bảo Việt sẽ là phần giá trị thân vỏ tính theo tỷ lệ phần trăm (%) (Quy định tại bảng tổng thành xe của Bảo Việt) trên giá trị thực tế của xe tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

>> Xem thêm: https://thebank.vn/blog/16009-bao-hiem-than-vo-bao-viet-an-tam-tren-moi-hanh-trinh.html

#baohiemoto #baohiem #baohiem #baohiemxeoto #thebank

This is the ibảo hiểm cho xe ô tô hà nộimage description

Comments

Be the first to comment.

Leave a Reply


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*