Hình ảnh trên trang web

Trang web được biết đến như sản phẩm của ngành công nghiệp nội dung, có nghĩa là các trang văn bản điện tử. Một trang web thuần văn bản là đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và giới thiệu tới người đọc, vậy hình ảnh trên trang web thì sao? Liệu chúng có ích lợi gì không? Trong ngành truyền hình, hình ảnh được sử dụng như giá trị cung cấp chính nó xuất hiện liên tục trên mỗi chương trình, còn trên trang web hình ảnh được sử dụng để minh họa cho nội dung, xa hơn nữa với các nhà chuyên nghiệp hình ảnh chính là cô đọng nội dung trang web, các định dạng hình ảnh thường được sử dụng trong thiết kế website như .jpg, .png, .gif, .bmp với mỗi định dạng hình ảnh sẽ cho các độ sắc nét, chất lượng, mục đích sử dụng. Thông thường với những người mới bắt đầu hình ảnh thường được đặt bên trái trang web cho dễ quan sát, người đọc có thể xem hình ảnh là phán đoán được trọng tâm nội dung trang web điều này cũng khiến họ dễ dàng bỏ qua nếu bạn có 1 hình ảnh với chất lượng kém. Các hình ảnh chất lượng đặt tại nơi thích hợp trên trang web sẽ hấp dẫn người đọc đi xa hơn, và có khả năng để lại dấu ấn cho người đọc bằng các hành động thiết thực. Sử dụng đúng hình ảnh sẽ giúp nâng cao chất lượng trang web và thu hút thêm người dùng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *