Make your own free website on Tripod.com
چاپ بنر

معرفی و کاربرد بنر در صنعت چاپ دیجیتال

Jul. 16, 2018 by

چاپ بنر نوعی از چاپ پوستر است که به آن چاپ با فرمت بزرگ و یا گسترده نیز می گویند. پرینترهای بزرگ با نام پرینترهای گسترده به منظور چاپ بنرهای بزرگ استفاده می شوند. در چاپ بنر فوری معمولا انواع مختلف

5 نکته مهم در انتخاب شرکت چاپ بنر

5 نکته مهم در انتخاب شرکت چاپ بنر

Jun. 17, 2018 by

زمانی که می خواهید بنرهای خود را برای چاپ ببرید نباید به هر شرکتی که فکر می کنید متناسب با نیازهای شماست، اعتماد کنید. بهتر است به دنبال شرکتی بگردید که علاوه بر نیازهای شما خدمات و کیفیت بهتری هم