Make your own free website on Tripod.com
چاپ پارچه

انواع چاپ روی پارچه کدامند؟

Jul. 16, 2018 by

بدون تردید همه شما از دیر باز تا کنون با چاپ روی پارچه آشنایی داشته اید. نیاز بشر به تنوع طلبی یکی از دلایل عمده چاپ با طرح و رنگ های متفاوت در دنیای مدرن امروز به شمار می رود. در گذشته