Make your own free website on Tripod.com
bệnh lậu lây qua đường nào

Bệnh lậu nguy hiểm như thế nào bạn nên biết

Apr. 15, 2019 by

Tỷ lệ mắc bệnh lậu đã giảm kể từ khi dịch HIV vào cuối những năm 1980 (mặc dù vẫn còn 1 triệu ca nhiễm mới mỗi năm) nhưng hiện đang gia tăng trên toàn cầu do sự xuất hiện